Agama

Hukum berurus niaga dengan bukan Islam / Non-Muslim [Mufti Selangor]

Soalan : Ayam kampung yang diternak ini akan dijual kepada peraih bukan Islam, adakah ia dibolehkan?

wallahu

Jawapan : Nabi SAW pernah bermuamalat dengan yahudi yang tidak beragama Islam melalui Akad Ar-Rahn (gadaian). Oleh itu, Rasulullah SAW tidak melarang umatnya bermuamalat atau berurusniaga dengan bukan Islam. Oleh yang demikian urusniaga itu adalah sah, namun begitu jika diketahui niat peraih untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat maka penjual berhak untuk tidak menjual barangannya kepada peraih. Menjual ayam kampung kepada peraih bukan Islam adalah diharuskan, kerana jual beli tidak disyaratkan kedua-dua pihak penjual atau pembeli mesti beragama Islam.

sumber : MuftiSelangor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: